Portes Peatonals

Les portes peatonals de JMB són l'element idoni per als tancament s de finques residencials, individuals o comunitàries. Són fabricades amb la tecnologia més avançada del sector i sobre un bastidor metàl.lic que incorpora els elements mòbils i estructurals. 

Les característiques principals són:

  • la lleugeresa i la facilitat de maneig, tant en les seves múltiples possibilitats d'automatització com en les d'accionament manual.
  • màxima robustesa en totes les versions.
  • el manteniment és practicament nul.
  • absoluta adaptabilitat a qualsevol tipus de construcció.
  • múltiples formes i mides.